Projektering

Projektering

För att en avloppsanläggning skall fungerar felfritt under många år är förundersökning och projekteringen en mycket viktig del. Vid val av metod och typ av anläggning är det många faktorer att beakta.

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla en hög kompetensnivå inom området. Maskinentreprenörernas kurs ”Små avloppsanläggningar” samt utbildningen ”Projektering av små avlopp” tillsammans med vår erfarenhet av mark och avloppsarbete borgar för att ni får en professionell partner.

Vid en projektering gör vi följande:

 • Besök på plats
 • Kontakt med miljökontoret
 • Placering av anläggning
 • Placering av provgrop
 • Kontakt med berörda ledningsägare för ledningsutsättning
 • Grävning av provgrop
 • Perkulationsprov för att få fram LTAR värde
 • Besök på plats med handläggande miljöinspektör
 • Återställning efter provgropsgrävning
 • Inmätning av dricksvattenbrunnar (även grannars)
 • Inmätning av skyddsavstånd
 • Förslag på teknikval, för/nackdelar med olika tekniker för avloppsrening
 • Inmätning av anläggning
 • Situationsplaner med måttangivelser
 • Typritning/profilskiss
 • Upprättande av ansökan