Referenser

Referenser

Här kan du se tidigare arbeten som vi har utfört.

Gert Schöld Erikstorp

Mail från Gert efter en installation av nytt enskilt avlopp där Högreruds El hjälpte till att koppla in en pumpbrunn.

”Tack för din rekommendation av elektriker, han var lika effektiv som du! Sällan har jag mött så effektiva habntverkare, stort tack!”

Hans Kellander

Hur fixar du till ditt enskilda avlopp för att få det godkänt?

Jo, du ringer till Johan på JRT Jerleryd Tjänster AB!

För vårt projekt i Djuramossa, Allerum, började det med noggranna skanningar på internet och granskningar av utvärderingsrapporter avseende miniavloppsreningsverk. Arbetet resulterade i fyra offertförfrågningar.

Efter utvärderingar av inkomna offerter och besök på plats av de inbjudna potentiella
leverantörerna/entreprenörerna valde vi att gå vidare med en entreprenör som visade ett stort engagemang i vårt kommande projekt. Vår upplevelse av entreprenörens stora och breda kunskap samt erfarenhet av avloppsanläggningar var också viktiga parametrar vid vårt val. Dessutom representerade den valda entreprenören ett minireningsverkskoncept som vi såg som fördelaktigt.

Nytt besök, nu med diskussioner om olika tekniska lösningar, genomgång ute på plats,
ansvarsfördelning, tidsaspekter, ekonomi etc. resulterade i en uppdaterad offert. Denna inkluderande bra förslag som skulle lösa våra problem med självfall.

Vi kände oss bekväma med entreprenörens kunskap och entusiasm, hans nya förslag och även prisbilden.

Vi, fem fastighetsägare, bestämde oss att gå ihop och etablera ett gemensamt minireningsverk för våra fastigheter.

Beställningen lades till Johan Jerleryd, JRT Jerleryd Tjänster AB, som en totalentreprenad för att leverera, installera och driftsätta ett WSB minireningsverk. Johan tog också på sig att vara vår kontakt gentemot Miljöförvaltningen.

Projektet påbörjades på utsatt tidpunkt och slutfördes även enligt plan fastän det uppkom en del problem undertiden. Ett var det dåliga vädret i form av mycket regn. För att kompensera de regniga dagarna arbetade Johan även helger för att kunna hålla tidsplanen, vilket vi alla uppskattade.

Johan genomförde projektet på ett bra och professionellt sätt med ett stort engagemang.

Nyckeln för att kunna genomföra ett succéfullt projekt som detta är att det krävs en kunnig och erfaren entreprenör med ett brinnande intresse för att ro projektet iland samt eldsjälar på beställningssidan som följer upp projektprogressen.

Anders Östlund Barum

JRT har hjälpt oss med att installera en modern avloppsanläggning. Johan tog ansvar för hela projektet inkluderande projektering, myndighetskontakter, installation och driftsättning. Allt har fungerat perfekt men det som gjort störst avtryck är Johans fantastiska bemötande präglat av bred och djup kompetens, serviceanda, glatt humör och stor ödmjukhet inför våra önskemål. Det var en stor glädje att få genomföra projektet tillsammans med JRT.